บริษัท เวลเนสส์ ไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Wellness Life (Thailand) Co., Ltd.
1363-1365 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทรศัพท์: 02-530-3949 -50, 02-5309968
ลูกค้าสัมพันธ์ 080-076-6557