บริษัท เวลเนสส์ ไลฟ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
Wellness Life Group (Thailand) co.,Ltd
65/62 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220, ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02-048-7989
ลูกค้าสัมพันธ์ 080-076-6557